Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat als uw buitenlandse werknemer of onderaannemer naar zijn thuisland gaat

Quarantaine

Jouw buitenlandse werknemer of buitenlandse onderaannemer bezoekt tijdens de paasvakantie vrienden en familie in zijn thuisland. Welke gevolgen heeft dat voor jou?

Wat moet de buitenlandse werknemer of zelfstandige doen?

1. Bij overschrijding van de grens met België

Je beschikt over een ingevulde verklaring op eer. Die moet je steeds op zak hebben; zowel bij het verlaten van België als het binnenkomen. Download het formulier of vul het formulier online in.

Tip: Lees ook steeds het reisadvies voor het land van je bestemming. Controleer welke regels je moet volgen en of je een test nodig hebt.

2. Bij terugkeer naar België

Passenger Locator Form (PLF)
 • Een PLF is verplicht bij een verblijf in het buitenland van meer dan 48 uur óf als er werd gereisd via lucht- of zeevervoerder
 • Wie naar België reist moet ten vroegste 48 uur voor aankomst het Passenger Locator Form (PLF) invullen.
10 dagen quarantaine
 • Wie terugkeert uit een rode zone én het verblijf in het buitenland of België duurt langer dan 48 uur, dan is er een verplichte quarantaine.
 • Op basis van het ingevulde PLF-formulier krijg je een sms als je in quarantaine moet. De quarantaine eindigt ten vroegste na het negatieve resultaat van de test op dag 7.
 • Bij verplaatsingen van minder dan 48 uur naar België of naar het buitenland is de quarantaine niet verplicht. In dit geval moet het overeenstemmende vakje op het PLF worden aangevinkt. Je zal dan geen enkele sms ontvangen. Deze uitzondering geldt echter niet voor reizigers die hebben gereisd via een lucht- of zeevervoerder.
PCR-test verplicht
 • Belgische residenten die terugkeren uit een rode zone, die daar meer dan 48 uur hebben verbleven, moeten een PCR-test ondergaan op dag 1 en op dag 7 van de quarantaine.
 • Wie niet in België woont, maar terugkeert uit een rode zone en wie daar meer dan 48 uur verbleef:
  • Je beschikt over een negatieve PCR-test die ten vroegste 72 uur voor je vertrek uit een rode zone naar België is uitgevoerd.
  • Je moet een test ondergaan op dag 7 van de quarantaine.
 • Residenten en niet-residenten die minder dan 48 u in het buitenland hebben verbleven of die minder dan 48 uur in België blijven, hoeven geen test te ondergaan. Deze uitzondering geldt echter niet voor reizigers die hebben gereisd via een lucht- of zeevervoerder.

Wat moet ik als werkgever of gebruiker doen?

 • Het PLF-formulier controleren en bewaren
 • Het negatief testresultaat kan worden gecontroleerd door de preventieadviseur-arbeidsartsen en door alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
 • Quarantaine respecteren
 • Register bijhouden met de contactgegevens (model van register kan je als Confederatie Bouw-lid opvragen bij Marie Van Looy)
  • Dit register wordt vernietigd na 14 kalenderdagen na de datum van het einde van de betreffende werkzaamheden
  • De grensarbeiders moeten hier niet in opgenomen worden

OPGELET: deze zaken worden gecontroleerd bij een inspectie op de werf.

Specifieke regels voor grensarbeiders

Definitie

De definitie van "grensarbeider" in het kader van corona: 'een werknemer die arbeid in loondienst verricht in een lidstaat maar in een andere lidstaat zijn woonplaats heeft waarnaar hij in de regel dagelijks of ten minste éénmaal per week terugkeert'.

Wat zijn de richtlijnen voor grensarbeiders die na een werkdag / na een werkweek uit het buitenland terugkeren naar België of vanuit België terugkeren naar het buitenland?

Personen beschreven in deze vraag dienen niet in quarantaine te gaan en behoeven geen test(en). Zij dienen wél nauwgezet de maatregelen na te leven zowel in België als in de buurlanden. Zowel werkgevers als werknemers dienen extra gesensibiliseerd te worden opdat tijdig testafnames worden doorgevoerd van zodra symptomen optreden en waarbij men zich dan wél in afwachting van het resultaat moet isoleren.

Wat zijn de huidige regels voor de Belgische grensarbeiders die van maandag tot vrijdag in een aan ons grenzend land verblijven (dus langer dan 48 uur) en dit op structurele basis?

Personen beschreven in deze vraag dienen niet in quarantaine te gaan en behoeven geen test(en). Zij dienen wél nauwgezet de maatregelen na te leven zowel in België als in de buurlanden. Zowel werkgevers als werknemers dienen extra gesensibiliseerd te worden opdat tijdig testafnames worden doorgevoerd van zodra symptomen optreden en waarbij men zich dan wél in afwachting van het resultaat moet isoleren.

(Foto: © Unsplash)

 

Vragen hierover en lid van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen?
Neem dan contact met ons op.