Overslaan en naar de inhoud gaan

Webinar: "Sociale verkiezingen, klokkenluidersregeling en vertrouwenspersoon"

Nieuwe en actuele sociale verplichtingen voor ondernemingen met 50 werknemers of meer

Nieuwe en actuele sociale verplichtingen voor ondernemingen met 50 of meer werknemers

Tijdens deze webinar worden drie topics toegelicht die belangrijk zijn voor ondernemingen die vijftig of meer werknemers tellen:

  • Sociale verkiezingen 2024 in de bouwsector (PC 124 - PC 200)
  • De klokkenluidersregeling
  • Verplichte aanwijzing van een vertrouwenspersoon

Schrijf je meteen in

Programma

Sociale verkiezingen 2024 in de bouwsector (PC 124 -PC 200)

Wat de bouwbedrijven betreft, bestaat er een protocol van akkoord op niveau van het PC 124 dat tegelijk met de cao van 19 november 2015, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging van de arbeiders, is gesloten en anderzijds, een cao van 26 november 2015 buiten paritair comité afgesloten met de bediendencentrales betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging voor de
bedienden in de bouwbedrijven die lid zijn van de Embuild.

De vakbonden hebben zich er toen toe verbonden geen lijsten in te dienen voor de arbeiders en voor de bedienden van de bouwsector. De procedure moet echter wél worden gestart op dag X-60 en ze moet ten vroegste worden afgesloten op dag X+36.

Wat jouw bedrijf dient te doen, zal worden uitgelegd op dit webinar.


De klokkenluidersregeling


Bedrijven met 50 tot 249 werknemers moeten in 2023 verplicht een klokkenluidersregeling invoeren. Werkgevers moeten onder meer een intern meldingskanaal voorzien waar bepaalde inbreuken (bijvoorbeeld sociaal, veiligheid, milieu, …) op gemeld kunnen worden. Bedrijven met 50 tot 249 werknemers zijn verplicht de bescherming van de klokkenluiders toe te passen vanaf 17 december 2023. Tijdens dit webinar lichten wij de klokkenluidersregeling toe en overlopen wij een stappenplan.


Verplichte aanwijzing van een vertrouwenspersoon


In bepaalde gevallen wordt de aanstelling van een vertrouwenspersoon niet langer een aanbeveling maar een verplichting en moet de vertrouwenspersoon tot het personeel van de onderneming behoren. Wij zetten tijdens dit webinar alles nog eens op een rijtje.

Praktisch

Dinsdag 5 december • 14:00 - 16:30


Gratis inschrijven als lid van Embuild


Sprekers

  • Jan Vochten • Sociale verkiezingen 2024 in de bouwsector
  • Françis Walschot • De klokkenluidersregeling
  • Marc De Wilde • Verplichte aanwijzing van een vertrouwenspersoon
Volg deze webinar