Overslaan en naar de inhoud gaan

14% minder arbeidsongevallen met arbeidsongeschiktheid in 5 jaar tijd

Daling arbeidsongevallen met 14% met arbeidsgeschiktheid van 1 dag

Tussen 2014 en 2019 is het aantal arbeidsongevallen in de bouw met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid, met 14% gedaald. Dat blijkt uit een analyse van de Confederatie Bouw op basis van cijfers van FEDRIS

Het gaat de goede kant op met het aantal arbeidsongevallen met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid in de bouw. Op 5 jaar tijd nam hun aantal met 14,2% af, zo blijkt uit cijfers van FEDRIS, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s. Tijdens diezelfde periode nam het aantal arbeidsongevallen met arbeidsongeschiktheid in alle sectoren slechts met 1,1% af.

“En toch moeten we in de bouw nog beter kunnen qua veiligheid”, benadrukt Niko Demeester, directeur-generaal van de Confederatie Bouw. “Op Europees vlak zit ons land in het peloton, maar bedoeling is om ons op korte termijn naar de koplopers te gidsen. Dat zijn Nederland, Groot-Brittannië, Ierland en Zweden, waar bouwvakkers twee keer minder kans hebben op een arbeidsongeval.”

Ongevallen met minstens 1 dag ongeschiktheid of dodelijke afloop in absolute cijfers en evolutie.
Minstens 1 dag ongeschiktheid Evolutie Dodelijke afloop Evolutie
2014 10.369 16
2015 9.827 -5,3% 14 -12,5%
2016 9.692 -1,4% 19 +35,7%
2017 9.348 -3,6% 12 -36,9%
2018 9.182 -1,8% 18 +50%
2019 8.899 -3,1% 9 -50%

Elk arbeidsongeval is er één te veel. Daarom lanceerde de Confederatie Bouw in 2019 de sensibiliseringscampagne Safety My Priority. Die campagne moet alle bouwaannemers op het belang wijzen van veiligheid op, naar en van de werf. Via een apart magazine en een specifieke website kunnen alle bouwondernemers een charter ondertekenen dat hen ertoe verbindt om op alle werven en bij alle werkzaamheden de absolute voorrang te geven aan veiligheid en veilig gedrag en dat zowel bij hun eigen werknemers, hun onderaannemers als hun bouwpartners. Ondertussen tekenden ruim 2.600 bouwondernemingen dit charter.

Vandaag, op de internationale dag van de veiligheid en het welzijn, hing de Confederatie Bouw samen met de bouwpartner van de Oosterweelverbinding Linkeroever en Zwijndrecht, namelijk THV Rinkoniên (bestaande uit Stadsbader, Artes, CIT Blaton en Mobilis) werfdoeken op aan één van de werven van de Oosterweel. “Ook op deze werf van de eeuw, die behoorlijk complex is, is veiligheid van cruciaal belang”, besluit Niko Demeester, directeur-generaal van de Confederatie Bouw.

(Foto: © Confederatie Bouw - Safety My Priority)