Overslaan en naar de inhoud gaan

Confederatie Bouw betreurt faillissementsfraude

Confederatie Bouw betreurt faillissementsfraude

De Confederatie Bouw veroordeelt de praktijken die geschetst werden in de Pano-reportage Bouwbedrog over voorschotten en faillissementsfraude in de bouw. 'De overgrote meerderheid van de bouwbedrijven leeft wél alle regels na', benadrukt Niko Demeester, CEO van de Confederatie Bouw.

De Confederatie Bouw veroordeelt ten stelligste de praktijken die getoond werden in de Pano-reportage Bouwbedrog. Die praktijken besmeuren het imago van de sector en van de vele integere ondernemingen die onze bouwsector rijk is.

Om frauduleuze faillissementen tegen te gaan, vraagt de Confederatie Bouw om de verzoeken van de gefailleerde tot kwijtschelding van schulden streng te beoordelen, zodat een gefailleerde niet te snel vrijgesteld wordt van openstaande schulden.

Confederatie Bouw-leden kunnen de vertrouwensband versterken met 3 attesten die ze kunnen genereren via de website. (zie verder in dit artikel).

De Confederatie Bouw raadt consumenten aan om zeer hoge voorschotten te vermijden en voorschotten te betalen in functie van de vooruitgang van de werken

Voorschotten zijn standaard

Een voorschot vragen is een courante praktijk in de bouw, maar dan gaat het dikwijls om een voorschot van 20 à 30 procent. 'Een wettelijk kader voor voorschotten bestaat niet en is al evenmin wenselijk of aangewezen. De contractuele vrijheid moet behouden blijven. Soms zijn hogere voorschotten immers gerechtvaardigd, bijvoorbeeld wanneer de aannemer de aankoop van materiaal vooraf moet betalen', verklaart Demeester.

De Confederatie Bouw raadt consumenten wel aan om zeer hoge voorschotten te vermijden en voorschotten te betalen in functie van de vooruitgang van de werken.

Build Your Home

Build Your Home

Met de website Build Your Home voorziet de Confederatie Bouw een overzicht van bonafide bouwbedrijven voor particuliere (ver)bouwers. 

'We geven daar ook 10 concrete tips aan consumenten die met een aannemer in zee gaan', klinkt het bij de Confederatie Bouw. Eén van die tips luidt: vermijd onredelijke voorschotten.

Check de Build Your Home-website

Geef vertrouwen met de Confederatie Bouw-attesten

Het afschaffen van de toegang tot het beroep in het Vlaamse Gewest, tegen het advies van de sector in, was een kans voor de Confederatie Bouw om exclusieve instrumenten te ontwikkelen waarmee de leden het consumentvertrouwen kunnen versterken.

Op basis van het gebruik van elders beschikbare gegevens stelt de Confederatie 3 attesten en het charter asbest ter beschikking van de leden:

  1. Een attest van lidmaatschap
  2. Een attest met een overzicht van de erkenningen die de onderneming heeft in het kader van overheidsopdrachten
  3. Een attest met activiteiten en beroepsbekwaamheid opgenomen in de KBO

Leden van de Confederatie Bouw hebben gratis toegang tot deze attesten via de knop "Attesten/Charters" die op de homepagina staat waartoe zij toegang krijgen na het inloggen (zie afbeelding hieronder).

Confederatie Bouw betreurt faillisementsfraude

Coverbeeld: © VRT