Overslaan en naar de inhoud gaan

Crisisoverbruggingsrecht vrijgesteld van sociale bijdragen

Calculating

David Clarinval, minister van Zelfstandigen en kmo's, heeft een omzendbrief aan de socialeverzekeringsfondsen gestuurd om het crisisoverbruggingsrecht voor zelfstandigen die winsten en baten (PB) ontvangen, vrij te stellen van bijdragen.

In het licht van deze uitzonderlijke gezondheidscrisis vragen de zelfstandigen zich alsmaar meer af welke belasting van toepassing is op het overbrugginsgrecht dat zij in 2020 hebben ontvangen.

De omzendbrief van Clarinval heeft tot doel het bedrag van de financiële uitkeringen van het crisisoverbrugginsrecht, zoals dat in de fiches 281.50 voor de begunstigden van winsten en baten is vermeld, uit de bijdragegrondslag te schrappen, zoals reeds het geval is voor zaakvoerders.

Tijdens dit proces was het mijn prioriteit om, met inachtneming van de geldende wetgeving, de belasting op het overbruggingsrecht zo veel mogelijk te beperken.

Voor minister Clarinval 'was deze omzendbrief noodzakelijk om de geldende wetgeving te verduidelijken. Tijdens dit proces was het mijn prioriteit om, met inachtneming van de geldende wetgeving, de belasting op het overbruggingsrecht zo veel mogelijk te beperken; het gaat immers om een steunmaatregel voor zelfstandigen die met een ongekende crisissituatie worden geconfronteerd.'


Lees meer: het persbericht van minister Clarinval

Tot slot dient te worden op gemerkt dat het overbruggingsrecht, dat aan een meewerkende echtgenoot wordt verleend, niet belastbaar is.

Vragen hierover en lid van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen?
Neem dan contact met ons op.