Overslaan en naar de inhoud gaan

De corona telewerkaangifte: verplichte maandelijkse RSZ-aangifte van de niet-telewerkers

Showroom

De verplichting dat werkgevers hun personeelsleden registreren die niet kunnen telewerken, is teruggedraaid na lobbywerk van onder meer de Confederatie Bouw. Werkgevers moeten wel maandelijks het aantal werknemers doorgeven en het aantal dat niet kan telewerken.

De regering heeft tevens beslist dat het toezicht op de naleving moet versterkt worden. Daarom moeten alle werkgevers vanaf de maand april voor elke maand een beperkt aantal gegevens aan de RSZ meedelen:

 • aantal personen (per vestigingseenheid)
 • aantal personen die een functie uitoefenen die niet telewerkbaar is (per vestigingseenheid)

De sociale inspectiediensten zullen deze data als referentiepunt hanteren wanneer zij het naleven van het telewerk controleren. Wie een telewerkbare functie vervult, maar toch in het bedrijf aanwezig is, zal zijn of haar aanwezigheid moeten kunnen verantwoorden.

Wanneer moet de aangifte gebeuren?

Deze aangifte heeft betrekking op het aantal werknemers op de eerste werkdag van de maand en wordt uiterlijk ingediend op de zesde kalenderdag van de maand.

 • De situatie op 01/04/2021 dient aangegeven op uiterlijk 06/04/2021
 • De situatie op 03/05/2021 dient aangegeven op uiterlijk 06/05/2021
 • De situatie op 01/06/2021 dient aangegeven op uiterlijk 06/06/2021
Welke personen?
 • Het gaat om een "foto" van jouw onderneming op de eerste werkdag van de maand
 • Je vermeldt het totale aantal werknemers die de onderneming in dienst heeft (= gebonden door een arbeidsovereenkomst, leerovereenkomst, statuut, …). Langdurig zieken en personen in tijdskrediet worden ook meegeteld, evenals medewerkers met een ambulante functie (vb koeriers, inspecteurs,…).
 • Maakt jouw onderneming op een structurele basis gebruik van uitzendkrachten of werkt er structureel personeel van een andere werkgever in uw vestigingseenheid (bijvoorbeeld onderaannemers, gedetacheerden, bewakingspersoneel, …), dan voeg je het aantal, dat op vermelde data bij je actief is, toe aan het totaal.
 • Dit geldt ook indien er in jouw onderneming personen op zelfstandige basis structureel aan het werk zijn (consultants, vennoten, ...). Het gaat dus niet om punctuele aanwezigheden, zoals voor herstellingen, schoonmaak, onderhoud, ...
Niet-telewerkbare functie?
 • Elke functie die van nature ter plaatse moet uitgevoerd worden zoals arbeiders, technische bedienden, onthaalpersoneel, keukenpersoneel, schoonmaakpersoneel, administratieve medewerkers die hun opdrachten niet van thuis kunnen verrichten, ambulante functies zoals inspecteurs, koeriers, thuiszorg...
 • Het gaat om een "foto" van het aantal personen werkzaam in uw onderneming op de eerste werkdag van de maand.
 • Personen die uitzonderlijk aanwezig zijn omdat zij bijvoorbeeld materiaal moeten ophalen, bepaalde documenten uitprinten of een evaluatiegesprek moeten houden, kunnen dit verantwoorden en worden niet opgenomen in het aantal niet-telewerkbare functies. Hetzelfde geldt voor directieleden en personen die behoren tot het lijnmanagement (bijvoorbeeld ploegbazen, teamchefs, ...).
Hoe aangeven?