Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe loonschaal arbeiders PC 124

Nieuwe loonschaal vanaf 1 oktober 2021

De lonen van de arbeiders in de bouw (PC 124) gaan op 1 oktober 2021 omhoog.

Toegang tot de bouwdatabank is exclusief voor Confederatie Bouw-leden.
Ben je lid, maar vind je jouw inloggegevens niet meteen terug? Neem dan contact met ons op.

Op 1 oktober 2021 verhogen de lonen van de arbeiders PC 124. Het gaat om de driemaandelijkse aanpassing van de lonen aan de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex, zoals bepaald in de sectorale cao.

Op de website kan je het barema raadplegen met de nieuwe minimumlonen en de aanpassingen per looncategorie. Ook de andere aangepaste bedragen zoals deze voor kost en huisvesting worden vermeld.

Lonen kunnen nog wijzigen in 4e kwartaal

Het loonbarema van toepassing vanaf 1 oktober blijft in principe geldig tot 31 december 2021. Momenteel is er nog geen duidelijkheid over het ogenblik waarop een eventuele conventionele verhoging van de lonen zal doorgevoerd worden. In overeenstemming met de vastgelegde loonnorm mogen de lonen, buiten index, met maximum 0,4% verhoogd worden in de periode 2021-2022. Het vastleggen van die verhoging vormt onder andere het voorwerp van de sectorale cao-onderhandelingen, maar die moeten nog van start gaan. Als er een akkoord bereikt wordt, is het niet uit te sluiten dat de lonen nog wijzigen in de loop van het 4e kwartaal.