Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal arbeidsongevallen in de bouw daalt tot onder precoronaniveau

Aantal arbeidsongevallen in de bouw daalt tot onder precoronaniveau

Het aantal arbeidsongevallen in de bouw met minstens een dag arbeidsongeschiktheid nam in 2021 met 6,3% af ten opzichte van 2019.

Het aantal arbeidsongevallen zat in 2021 onder het precoronaniveau, zo blijkt uit cijfers van FEDRIS, het federaal agentschap voor beroepsrisico's. Ten opzichte van 2019 daalde het aantal ongevallen met minstens 1 dag arbeidsongeschiktheid met 6,3%.


» Toon uw engagement om steeds veilig te willen werken. Teken ons Safety My Priority-charter


 

Vergelijken we met 2020, dan is er een stijging van 8,6%, 'maar dat was hét coronajaar bij uitstek met periodes waarin het niet mogelijk was om te werken en derhalve de kans op arbeidsongevallen veel kleiner was. 2020 is, met andere woorden, geen goed vergelijkingspunt', verklaart Embuild-CEO Niko Demeester.

Construbadge voor iedereen op de werf

'Maar we blijven niet op onze lauweren rusten', gaat Demeester verder, 'en willen onze sector verder veilig maken de komende jaren. De basisveiligheidsopleiding die dit jaar in werking trad is al een stap in de goede richting, nu moet ook de Construbadge - een visueel identificatiemiddel voor iedereen op de werf - er eindelijk komen.'


» Check onze basisveiligheidsopleidingen


 

De bouw heeft het predicaat een onveilige sector te zijn. Nochtans neemt het aantal arbeidsongevallen in de sector jaar na jaar af, zo geven de cijfers van FEDRIS aan.

Een kanttekening: in deze cijfers zijn de ongevallen met zelfstandigen en gedetacheerden evenwel niet opgenomen. Embuild is daarom vragende partij om deze ongevallen ook te registreren, zodat een volledig beeld van de veiligheidssituatie mogelijk wordt.

FEDRIS
Ongevallen met minstens 1 dag ongeschiktheid Evolutie Ongevallen met dodelijke afloop Evolutie
2014 10.369 16
2015 9.827 -5,3% 14 -12,5%
2016 9.692 -1,4% 19 +35,7%
2017 9.348 -3,6% 12 -36,9%
2018 9.182 -1,8% 18 +50%
2019 8.899 -3,1% 9 -50%
2020 7.678 -13,7% 13 +14,4%
2021 8.341 +8,6% 13 -

Zoals in Frankrijk pleiten we voor een algemene invoering van de Construbadge, voor iedereen op de werf. Dus ook voor zelfstandigen en gedetacheerden

Basisveiligheidsopleiding

De bouw doet er alles aan om de sector veiliger te maken. Het veiligheidsbewustzijn in de sector is de laatste jaren wel verhoogd door sterk in te zetten op veiligheidsmaatregelen en -opleidingen. Werkgevers werken daarvoor nauw samen met de vakbonden.

Zo trad in het voorjaar van 2022 één van de maatregelen uit het actieplan veiligheid van Embuild in werking, namelijk een basisveiligheidsopleiding voor iedere nieuwkomer in de bouw. Die opleiding neemt 8 uur in beslag en moet binnen de maand na de start van de tewerkstelling afgelegd worden door elke nieuwkomer in de bouw. Daarmee wordt bedoeld: iedereen die in de bouw begint te werken, tenzij die de afgelopen 15 jaar minstens 5 jaar in de sector actief was.

Momenteel geldt die veiligheidsopleiding voor de arbeiders van het paritair comité 124, ruimschoots het grootste paritair comité in de bouw. Maar Embuild dringt erop aan dat federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne deze veiligheidsopleiding binnenkort ook verplicht voor iedereen die op een bouwwerf actief is (werknemers van leveranciers, zelfstandigen en gedetacheerden, …).

Ook is Embuild al jaren vragende partij om nog beter te registreren en controleren wie effectief op een werf mag zijn. 'Zoals in Frankrijk pleiten we voor de veralgemeende invoering van de Construbadge, voor iedereen op de werf, dus ook voor zelfstandigen en gedetacheerden. Op die manier zullen werkgevers, vakbonden en inspectie proactief kunnen controleren en wordt eventueel zwartwerk en sociale dumping proactief tegengegaan', zegt Demeester.