Overslaan en naar de inhoud gaan

De klokkenluidersregeling verplicht voor bedrijven vanaf 50 werknemers

De klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling voorziet dat ondernemingen, die tussen 50 en 249 personen tewerkstellen, tegen ten laatste 17 december 2023 in regel zijn.

Wat is de klokkenluidersregeling?

Deze reglementering voorziet in gemeenschappelijke minimumnormen op het niveau van de Europese Unie die een grotere doeltreffendheid van het EU-recht beogen door de mogelijkheid om inbreuken te melden en tegelijkertijd bescherming te bieden aan degenen die inbreuken melden.

De domeinen waarin een melding kan gemaakt worden zijn onder andere: overheidsopdrachten, het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, vervoersveiligheid, milieubescherming, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, belastingfraude en sociale fraude.

De klokkenluider wordt slechts beschermd als hij een inbreuk meldt in verband met een of meer van deze domeinen.

De ondernemingen die verplicht een meldkanaal moeten inrichten, zijn de ondernemingen die behoren tot de privésector en die ten minste 50 werknemers tewerkstellen. De termijn waarin ondernemingen hun verplichtingen inzake procedure en meldkanaal moeten nakomen, hangt op zijn beurt af van het aantal werknemers dat de onderneming telt.

Ondernemingen met 250 of meer werknemers moesten al aan de klokkenluidersregeling voldoen sinds 15 februari 2023, voor de ondernemingen tussen de 50 en 249 werknemers ligt die deadline op 17 december 2023.

 

Webinar

Meer weten hierover en lid van Embuild? Volg dan onze gratis webinar hierover.

» Volg onze webinar "Sociale verkiezingen, klokkenluidersregeling en vertrouwenspersoon" op 5 december 2023

Stel je vraag aan de sociaaljuridische dienst

Vul uw ondernemingsnummer in met alleen cijfers (dus geen BE of puntjes). Geen ondernemingsnummer? Tik dan "0".