Overslaan en naar de inhoud gaan

'Een uitgebreid en energiezuinig woonaanbod is een absolute noodzaak indien we een wooncrisis willen vermijden'

BouwForum reikt verschillende recepten aan om een wooncrisis te vermijden

Embuild plaatste drie prioriteiten centraal tijdens het politiek kopstukkendebat op vrijdag 23 februari tijdens zijn jaarlijks BouwForum: betaalbaar en duurzaam wonen, overheidsinvesteringen en aantrekkelijke bouwjobs.

Het jaarlijks BouwForum van Embuild stond helemaal in het teken van de Europese, federale en regionale verkiezingen van 9 juni 2024.

Johan Van Overtveldt (Europarlementslid N-VA), Tom Van Grieken (voorzitter Vlaams Belang), Bruno Tobback (Vlaams parlementslid Vooruit), Steven Coenegrachts (Vlaams parlementslid Open VLD), Aimen Horch (lijsttrekker Vlaams-Brabant Groen) en Robrecht Bothuyne (ondervoorzitter CD&V), gingen langs Vlaamse kant in debat over drie prioriteiten.

Wanneer bouwpromotoren afhaken door het wegvallen van de 6% btw op sloop en heropbouw, kunnen we dat aantal niet halen. Daarom moet de volgende federale regering die 6% btw op sloop en heropbouw opnieuw invoeren voor verkoop- en verhuurprojecten

Betaalbaar en duurzaam wonen wordt een essentieel element tijdens deze kiescampagne. Om een wooncrisis te vermijden, moeten er tussen nu en 2030 maar liefst 225.000 extra woningen worden gebouwd. 'Wanneer bouwpromotoren afhaken door het wegvallen van de 6% btw op sloop en heropbouw, kunnen we dat aantal niet halen. Daarom moet de volgende federale regering die 6% btw op sloop en heropbouw opnieuw invoeren voor verkoop- en verhuurprojecten', zegt Niko Demeester, CEO van Embuild.

Verder moet de energietransitie van ons woningpark volgens Embuild fiscaal gestimuleerd blijven: de btw van 6% op renovatie van woningen van meer dan 10 jaar oud moet behouden blijven.

En dat geldt ook voor de verlaagde btw op warmtepompen, een tarief dat eind dit jaar normaal afloopt. Ook de verlaagde btw van 6% op zonnepanelen en zonneboilers, die eind 2023 afliep, moet zo snel mogelijk heringevoerd worden. Tot slot moeten de regionale premies die duurzaam bouwen en renoveren aanmoedigen, voortgezet en uitgebreid worden.

Oplapwerk zal niet volstaan, we hebben een stevige modernisering en uitbreiding nodig

Embuild maakte verder duidelijk dat de overheidsinvesteringen in infrastructuur van 2,7% van het BBP nu naar 4% in 2029 en 5% in 2034 verhoogd moeten worden.

'Geen luxe, maar een noodzaak, want onze infrastructuur doorstaat nu al de tand des tijds niet meer. Oplapwerk zal niet volstaan, we hebben een stevige modernisering en uitbreiding nodig. Die ingreep moet niet alleen de decennialange onderinvesteringen goedmaken, maar het moet die infrastructuur ook in staat stellen om aan toekomstige behoeften te voldoen', zegt Demeester.

Wie kan werken, moet werken. En wij hebben werk genoeg

De bouw van extra woningen en bijkomende overheidsinvesteringen zullen uiteraard zorgen voor bijkomende jobs in de sector en dat terwijl de bouw nu al met een structureel tekort zit aan arbeidskrachten.

Daarom ook dat Embuild op alle fronten brede wervingscampagnes heeft lopen en dat het werk in de sector steeds meer gedigitaliseerd en geïndustrialiseerd wordt, zodat we met minder mensen meer werk kunnen verzetten.

Een veel grotere focus op activering, vorming en omscholing is volgens Embuild een absolute prioriteit tijdens de komende legislatuur. 'Wie kan werken, moet werken. En wij hebben werk genoeg. Goed betaald werk, geen hamburgerjobs', verduidelijkt Demeester.

We rekenen op alle politieke partijen om de komende vijf jaar met echte oplossingen voor wonen, investeren en jobs over de brug te komen

De boodschap die Embuild tijdens dit BouwForum bracht aan de politiek is duidelijk. De bouw- en installatiesector speelt een cruciale rol in de klimaattransitie, in de hernieuwing van onze infrastructuur, in het scheppen van aantrekkelijke banen en in het tot stand brengen van welvaart. Maar dat vraagt wel de nodige ondersteuning.

'We zijn dan ook tevreden dat alle politieke partijen zich daar bewust van zijn en rekenen op hen om de komende vijf jaar met echte oplossingen voor wonen, investeren en jobs over de brug te komen', besluit Demeester.