Overslaan en naar de inhoud gaan

Embuild ondertekende nieuw Plan voor Eerlijke Concurrentie in de bouw

Embuild ondertekende nieuw Plan voor Eerlijke Concurrentie in de bouw

De sociale partners van de bouw ondertekenden gisteren een nieuw Plan voor Eerlijke Concurrentie (PEC-plan). Dat plan actualiseert het eerste PEC-plan, dat werd afgesloten in 2015.

26 maatregelen

Het nieuwe Plan voor Eerlijke Concurrentie (PEC) bevat 26 concrete maatregelen om sociale fraude en sociale dumping aan te pakken.

'De bouw heeft al veel acties ondernomen tegen sociale dumping. Sociale dumping zorgt immers voor oneerlijke concurrentie ten opzichte van de overgrote meerderheid van de bouwondernemingen die de spelregels wel respecteren,' zegt Embuild-CEO Niko Demeester. 'Samen met de vakbonden en de federale regering scherpen we vandaag de acties tegen sociale fraude verder aan.'

Benieuwd wat er in het PEC-plan juist staat? We leggen het in detail uit op 22 maart.

Het tweede Plan voor Eerlijke Concurrentie vervangt het vorige PEC-plan uit 2015. Naast verschillende nieuwe maatregelen zijn ook een aantal prioritaire maatregelen van het eerste plan opnieuw opgenomen en geactualiseerd.

Eerst en vooral wordt er overeengekomen om de bestaande wetgeving beter te controleren. 'We hebben vandaag al strenge regels tegen sociale dumping op papier, maar we moeten jammer genoeg vaststellen dat de overheid die zelf niet voldoende toepast en controleert. In plaats van bijkomende theoretische regels hebben we dus vooral nood aan het afdwingen van de goede naleving van de huidige regelgeving', stelt Demeester.

 

Datamining

Embuild vindt het positief dat alle sociale partners een wettelijke verankering van de ConstruBadge in de welzijnswet willen. Dat is een visueel identificatiemiddel dat voor alle werknemers in de bouw (inclusief de gedetacheerde werknemers en de Belgische en gedetacheerde zelfstandigen) moet dienen.

Verder zal er meer aan datamining worden gedaan. Constructiv, het paritair orgaan van de bouwsector, beschikt immers over een hoop informatie die met datamining praktijken van sociale dumping kan weergeven. De dagelijkse lijst met aanwezigheden, die nu op de werf aanwezig moet zijn, kan, telkens wanneer een bedrijf gebruikmaakt van de aanwezigheidsregistratie, afgeschaft worden.

Een eerlijke sector waarin alle bouwbedrijven op een gelijk speelveld opereren, is voor ons een vanzelfsprekendheid

Unieke identificatie van buitenlandse ondernemingen

Ook moet er een snelle ontwikkeling en implementatie van de FoLeEn-databank (Foreign Legal Entity) komen, dat is een RSZ-databank die unieke identificatie van buitenlandse ondernemingen toelaat. Deze databank moet een belangrijke rol vervullen in de strijd tegen de sociale dumping omdat ze nagaat of buitenlandse ondernemingen sociale schulden hebben.

Daarnaast is het om de veiligheid op werven te vergroten nodig om deze goed in kaart te brengen. Daarom moeten in de cijfers over het aantal arbeidsongevallen ook de zelfstandigen en gedetacheerden worden opgenomen. Dat geeft een vollediger beeld van de veiligheidssituatie in de bouw.

 

Specifieke benadering zware inbreuken

Een ander, belangrijk aandachtspunt in het nieuwe PEC-plan betreft een aanzienlijke toename van het aantal gespecialiseerde inspecteurs en de oprichting van een speciale cel of dienst binnen de overheid om concrete acties te ondernemen ter bestrijding van alle vormen van sociale dumping. Hoofddoel van deze speciale cel: opsporing en specifieke benadering van zware inbreuken, zonder afbreuk te doen aan de reguliere werking van de inspectiediensten. Daarnaast moet het aantal arbeidsauditoren toenemen.  

'De werkgevers uit de bouwsector hebben steeds het voortouw genomen in de strijd tegen sociale dumping. Dat fenomeen zorgt immers voor oneerlijke concurrentie ten opzichte van de overgrote meerderheid van de bouwondernemingen die wel volledig correct aan de slag is. Een eerlijke sector waarin alle bouwbedrijven op een gelijk speelveld opereren, is voor ons een vanzelfsprekendheid', zegt Demeester.

Lees meer details over de 26 maatregelen in het nieuwe Plan voor Eerlijke Concurrentie in de bouw