Overslaan en naar de inhoud gaan

Flitscontroles bouwsector in april 2023

SIOD houdt flitscontroles in april 2023

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft aangekondigd om in april 2023 sociale flitscontroles te houden in de bouw-, metaal- en elektrotechnische sector.

De SIOD organiseert elk jaar sociale flitscontroles in diverse fraudegevoelige sectoren. In april 2023 ligt de focus op de bouwsector, inclusief de elektrotechnische en metaalsector.

Informatief en preventief

Flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand op de website van de SIOD gepubliceerd en meegedeeld aan de sociale partners. Bij ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken zal er evenwel worden geverbaliseerd.

Bereid je voor met de checklist

De SIOD heeft een handige checklist om je optimaal voor te bereiden op een eventuele controle:

  • Bevoegdheden van de sociaal inspecteur
  • Bedrijfscontrole: welke documenten kan een sociaal inspecteur u vragen als werkgever of aangestelde of lasthebber? 
  • Werfcontrole: welke documenten kan een sociaal inspecteur vragen aan personen die arbeidsprestaties verrichten op een werf?
  • Lijst met de belangrijkste inbreuken die de RVA tijdens controleacties kan vaststellen.
  • Wat met “toegestane afwezigheid”?

Belangrijk: Deze checklist betekent niet dat de sociaal inspecteur niet het recht heeft om, zoals bepaald in het Sociaal Strafwetboek, zich alle documenten te laten voorleggen die hij noodzakelijk acht voor het onderzoek. 


Lid van Embuild Oost-Vlaanderen en vragen hierover?