Overslaan en naar de inhoud gaan

Pas vóór 1 januari 2024 je statuten aan

Pas voor 1 januari 2024 je statuten aan

Vennootschappen en verenigingen die reeds bestonden op 1 januari 2020 moeten hun statuten aanpassen vóór 1 januari 2024.

Wat verandert er onherroepelijk in 2024?

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe “Wetboek van vennootschappen en verenigingen” in werking (WVV). Als je een onderneming hebt opgericht na die datum moest je voortaan een keuze maken uit volgend kwartet: BV, NV, CV of maatschap. Voor de bestaande ondernemingen was er een overgangsregeling voorzien. Deze overgang naar het nieuwe recht gebeurde in vier fasen. De laatste twee fasen komen thans dichterbij.

 

Geschillenregeling

Een aantal algemene bepalingen uit het nieuwe WVV waren onmiddellijk van toepassing en dan vooral in het geval van geschillen. Zo werden voor de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling de nieuwe regels onmiddellijk van toepassing op elke procedure die vanaf dan werd opgestart. De nieuwe regels gerelateerd aan de bestuurdersaansprakelijkheid werden onmiddellijk van toepassing op schadegevallen die zich na 1 mei 2019 voordeden.

 

Vrijwillig aanpassen

Er was een “opt-in” mogelijk: vanaf 1 mei 2019 kon iedere vennootschap haar statuten vrijwillig aanpassen aan de nieuwe regels. Maar je kon ook kiezen om langer te wachten.

 

Dwingende regels van toepassing

De dwingende regels uit het nieuwe WVV werden op 1 januari 2020 van toepassing op de bestaande vennootschappen. Alle bepalingen in bestaande statuten die hiermee niet strijdig waren konden blijven gelden tot het doorvoeren van een statutenwijziging. Je kreeg vanaf 1 januari 2020 nog vier extra jaren om deze statutenwijziging effectief door te voeren en om een nieuwe vennootschapsvorm in jouw statuten in te schrijven, dus tot 1 januari 2024. Gebeurt deze statutenwijziging niet tijdig, dan is het bestuursorgaan hoofdelijk aansprakelijk.

 

Automatische toewijzing rechtsvorm

Als je jouw vennootschap niet zelf omvormt voor 1 januari 2024 krijg je van rechtswege de dichtst aanleunende rechtsvorm toegewezen. Je hebt dit dan zelf niet meer onder controle. Zo zullen op alle commanditaire vennootschappen op aandelen de regels van de NV met enige bestuurder van toepassing zijn. De BVBA’s zullen omgevormd worden tot BV’s.

Anders dan dit het geval was voor een BVBA (minimum startkapitaal van 18.550 EUR), zal er voor een BV geen minimum startkapitaal meer vereist zijn. Er wordt daarentegen wel ter bescherming van de schuldeisers van de vennootschap een voldoende aanvangsvermogen en financieel plan vereist. Blijkt dit niet het geval, riskeer je toch persoonlijk te moeten opdraaien voor de schulden van de vennootschap en dit ondanks de principiële beperkte aansprakelijkheid.


Lid van Embuild Oost-Vlaanderen en vragen hierover?

Stel je vraag aan onze adviseur

Vul uw ondernemingsnummer in met alleen cijfers (dus geen BE of puntjes). Geen ondernemingsnummer? Tik dan "0".