Overslaan en naar de inhoud gaan

Verplichte documenten op de werf bij overheidsopdrachten

Verplichte documenten op de werf bij overheidsopdrachten

Voer je een overheidsopdracht uit? Dan moet je een aantal documenten verplicht op de werf kunnen voorleggen.

Raadpleegbaar op de werf

Voer je een overheidsopdracht uit? Dan is artikel 78 van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (KB van 14 januari 2013) van toepassing.

Dat legt vast dat alle belanghebbenden de teksten van de collectieve overeenkomsten (cao's) kunnen raadplegen die op de bouwplaats van toepassing zijn.


» Embuild neemt het administratieve werk uit uw handen bij de aanvraag van een erkenning voor overheidsopdrachten

 

Gebruik de bundel van Embuild

Met het oog op de naleving van deze verplichting, kan je als Embuild-lid een bundel opvragen met de actuele cao's, afgesloten in het paritair comité voor het bouwbedrijf (PC 124) omtrent de algemene arbeidsvoorwaarden, veiligheid en hygiëne, toepasselijk op het personeel van de bouwplaats.


Lid van Embuild Oost-Vlaanderen? Vraag de bundel bij ons op.

Stel je vraag aan de sociaaljuridische dienst

Vul uw ondernemingsnummer in met alleen cijfers (dus geen BE of puntjes). Geen ondernemingsnummer? Tik dan "0".