Overslaan en naar de inhoud gaan

Terugkeer buitenlanders: verantwoordelijkheden hoofdaannemer

Verplichte quarantaine na terugkeer uit rode zone

De Confederatie Bouw maakte een overzicht van de voornaamste regels

Zondagnamiddag 20 december 2020 is het ministerieel besluit verschenen met daarin de nieuwe quarantainebepalingen voor mensen die vanuit een rode zone naar België reizen en omgekeerd. De Confederatie Bouw heeft een overzicht gemaakt van de voornaamste regels waar je rekening mee dient te houden:

 • Het naar een rode zone reizen blijft toegestaan maar wordt sterk afgeraden.
   
 • Voor Belgen en personen die vast in ons land wonen, verandert er eigenlijk niet zo veel. Zij moeten bij hun terugkeer het Passenger Locator Form (PLF) invullen en op basis van het vak "zelfevaluatie" zal het Contactcenter van het bevoegde gewest, hen een sms sturen om uit te maken of ze al dan niet 7 dagen in quarantaine moeten, met op de laatste dag een verplichte coronatest.
  De uitzonderingen voor grensarbeiders en voor wie minder dan 48 uur in een ander land heeft verbleven, blijven bestaan. Wie met het vliegtuig of schip reist, moet steeds een PLF invullen. Deze maatregel gaat in vanaf 21 december 2020.
   
 • De Confederatie Bouw wijst er nog eens op dat wie op vrijwillige basis een reis maakt die niet kadert binnen zijn job en daarna in quarantaine moet, niet in aanmerking komt om stempelgeld te ontvangen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
   
 • Vanaf 25 december 2020 zullen mensen, die in het buitenland hun hoofdverblijfplaats hebben en naar België reizen of terugkeren (zoals de vele buitenlandse zelfstandigen en gedetacheerde arbeiders die in de bouwsector actief zijn), zich ten vroegste 48 uur vóór hun vertrek moeten laten testen op COVID-19 en bij hun aankomst in België een negatief testresultaat moeten kunnen voorleggen. In dat geval hoeven ze niet in quarantaine en kunnen ze meteen aan de slag.

  Belangrijk is dat de Belgische "gebruiker", dus in de meeste gevallen de hoofdaannemer, die op deze buitenlandse arbeidskrachten een beroep doet, dit zal moeten controleren. Kunnen ze het attest niet voorleggen, mogen ze niet worden ingeschakeld tot ze hier in België een negatieve test hebben afgelegd.
   

 • Deze controleplicht komt dus bovenop de dubbele verplichting die reeds op 24 augustus werd ingevoerd, namelijk het bijhouden van een register met de buitenlandse arbeidskrachten (waarin vanaf 25 december ook de negatieve coronatest zal moeten worden ingeschreven) en de controle of ze uiterlijk op het moment van de start van de werken hun PLF-document hebben ingevuld. De Inspectiediensten gaven reeds de raad om op de werf een kopie van deze PLF’s te bewaren met het oog op eventuele controlebezoeken.
   
 • Het Overlegcomité besliste vrijdag 18 december 2020 ook om het toezicht op het correct invullen van het Passenger Locator Form en op het naleven van de quarantaineplicht, gevoelig op te voeren. En niet alleen door de inspectiediensten op de arbeidsplaats. Ook door de politie, die niet enkel meer zal controleren in de luchthavens maar ook in treinstations en via “steekproefacties” op de wegen in de buurt van onze landsgrenzen.

  Bovendien zal een exemplaar van het PLF worden overgemaakt aan de lokale besturen en politiezones, zodat strikter kan worden toegezien op het naleven van de quarantaineplicht. Dit laatste zal trouwens ook strenger worden gecontroleerd bij Belgen die in het binnenland een hoogrisicocontact hadden en een sms ontvingen dat ze in quarantaine moeten.
   

 • Vanaf 4 januari 2021 zal de layout van het PLF-document wat worden gewijzigd, waardoor er in de vragenlijst binnen het luik "zelfevaluatie" én in de beoordeling achteraf, een duidelijker onderscheid zal worden gemaakt tussen professionele verplaatsingen (zoals zakenreizen) en plezierreizen. Dat maakte Karine Moykens bekend, de voorzitster van het Interfederaal Comité voor Testing & Tracing. De Overheid zal binnenkort een standaard werkgeversattest opmaken opdat iemand makkelijker zou kunnen bewijzen dat het om een professionele verplaatsing ging. Attest dat zal worden gekoppeld aan het Passenger Locator Form.
Vragen hierover en lid van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen?
Neem dan contact met ons op.