Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitstel of vrijstelling van de sociale bijdragen en Vlaams beschermingsmechanisme 9

Uitstel of vrijstelling van de sociale bijdragen

De maatregelen die werden genomen tijdens de crisis in verband met uitstel, vrijstellingen en verlagingen van de sociale bijdragen zijn nogmaals verlengd voor het jaar 2021. Daarnaast is er nog het Vlaams beschermingsmechanisme 9 voor de maand juni.

Uitstel of vrijstelling van de sociale bijdragen

Zelfstandigen zullen hun sociale bijdragen voor het derde en vierde kwartaal van 2021 met één jaar kunnen uitstellen, zonder verhoging, met behoud van sociale rechten of kunnen een vrijstelling van die bijdragen 2021 krijgen via een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Of nog een vermindering van hun voorlopige sociale bijdragen aanvragen voor het hele jaar 2021.

Wat betekent dit concreet?

De maatregelen inzake uitstel van betaling en vrijstelling van betaling worden verlengd tot de laatste twee kwartalen van het jaar 2021 voor wat betreft de voorlopige socialezekerheidsbijdragen en regularisatiebijdragen voor 2018 en/of 2019 en/of 2020.

  • Een jaar uitstel van betaling van hun sociale bijdragen, zonder dat een verhoging wordt toegepast en zonder gevolgen voor het recht op uitkeringen. Deze maatregel is er voor alle zelfstandigen die door de gevolgen van de COVID-19-crisis worden getroffen, ongeacht of zij in hoofdberoep, bijberoep of als actieve gepensioneerden werken. Hij is van toepassing op zowel voorlopige als regularisatiebijdragen.
    • Aanvragen voor uitstel moeten worden ingediend uiterlijk op 15 september 2021 voor het derde kwartaal
    • en uiterlijk op 15 december 2021 voor het vierde kwartaal.
  • Een vrijstelling van hun sociale bijdragen, via een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Deze maatregel is uitsluitend gericht op zelfstandigen in hoofdberoep of op mensen die na hun pensioen actief zijn. De perioden waarvoor een zelfstandige is vrijgesteld van bijdragen, tellen niet mee voor zijn pensioen, maar de betrokken kwartalen kunnen binnen 5 jaar worden geregulariseerd.
    • De procedure voor het aanvragen van een vrijstelling wijkt echter niet af van de gebruikelijke regels voor de ontvankelijkheid van aanvragen (termijn van één jaar).
  • Een verlaging van de voorlopige sociale bijdragen, via een vereenvoudigde aanvraagprocedure. De maatregel voor de verlagingen geldt voor heel het jaar 2021.

Opgelet! Wanneer een zelfstandige de betaling van de bijdragen uitstelt, worden deze gewoonlijk wettelijk met 3% verhoogd. Gezien de sterke impact van de sanitaire crisis op de zelfstandigen, zullen deze verhogingen automatisch en algemeen worden geannuleerd voor voorlopige sociale bijdragen voor alle kwartalen van 2021 die niet vóór 31 december 2021 zijn betaald en voor de te late betaling van regularisatiebijdragen die in de loop van 2021 hadden moeten worden betaald.

Vlaams subsidiemechanisme 9 (steunperiode maand juni)

Ondernemers in het Vlaamse Gewest, die door de beperkende coronamaatregelen te kampen hebben met een omzetdaling van minstens 60% in de maand juni 2021 ten opzichte van de overeenkomstige periode in 2019, kunnen steun aanvragen. Wie verplicht moet sluiten, kan voor de sluitingsperiode steun aanvragen zonder de omzetdaling aan te tonen.

Wijziging

Je kan deze premie aanvragen vanaf 6 juli 2021 tot en met 5 augustus 2021 (20 uur) op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO): Vlaams beschermingsmechanisme 9.

Lees zeker alle informatie op de website, de handleiding voor de aanvraag en de veelgestelde vragen. Bereid je aanvraag zorgvuldig voor: elke manuele aanpassing (rechtzetten van fouten na de indiening) vertraagt het uitbetalingsproces aanzienlijk.

 
Vragen hierover en lid van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen?
Neem dan contact met ons op.