Overslaan en naar de inhoud gaan

Verlenging termijn UBO-register tot 31 augustus

Office - UBO-register

De FOD Financiën heeft de termijn voor het uploaden van bewijsstukken in het kader van het UBO-register verlengd tot 31 augustus 2021.

Op initiatief van minister van Financiën Vincent Van Peteghem stelde de FOD Financiën aangepaste FAQ op om de informatieplichtigen maximaal te ondersteunen bij het volgen van de nieuwe regels in het kader van het UBO-register. Tegelijkertijd wordt de uiterste datum voor het opladen van bewijsstukken en de jaarlijkse bevestiging van de informatie verlengd tot 31 augustus 2021.

Dankzij deze verlenging hebben de informatieplichtigen de nodige tijd om de FAQ toe te passen en te vermijden dat zij vanaf 1 september 2021 de voorziene sancties ondergaan. De FOD Financiën maakt in tussentijd ook werk van een gebruiksvriendelijkere e-service.

Lees meer informatie over het UBO-register op de website van de FOD Financiën en doe daar de aangifte.

De bestaande FAQ en gebruikershandleidingen met betrekking tot het UBO-register zijn bijgewerkt. Over de bewijsstukken die moeten worden toegevoegd, is er voortaan toelichting.

In de komende maanden zal gesleuteld worden aan het gebruikersgemak van de e-service van het UBO-register.

  • Nieuwe koppelingen zullen toelaten om eenvoudiger documenten toe te voegen in het UBO-register. Zo is een rechtstreekse koppeling met publicaties in de bijlage van het Belgisch Staatsblad voorzien.
  • Een nieuwe module zal mandatarissen in staat zal stellen alle entiteiten te beheren waarvoor een jaarlijkse bevestiging en/of waarvoor een bewijsstuk moet komen.
  • Elektronische aandelenregisters, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen worden beschouwd als authentieke bronnen. Deze authentieke bronnen zullen gekoppeld worden aan het UBO-register.

Bovendien ontvangt vanaf nu elke wettelijke vertegenwoordiger voor zijn onderneming in zijn berichtenbox op het MyMinfin-portaal één maand vóór de uiterste datum een herinnering aan de verplichting om de informatie die is opgenomen in het UBO-register bij te werken of te bevestigen dat die gegevens nog actueel zijn.

Wat is het UBO-register alweer?

Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) dat op 31 oktober 2018 in werking trad, vormt een nieuwe stap in de strijd tegen het witwassen van geld. De regeling verplicht heel wat organisaties om hun uiteindelijke begunstigden (UBO’s) in het register op te nemen.

De witwaspreventiewet maakt een onderscheid tussen drie categorieën van natuurlijke personen.

  1. In de eerste plaats gaat het om al wie rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van de aandelen of stemrechten heeft.
  2. Daarnaast wordt ook al wie via andere middelen zeggenschap heeft over je vennootschap, als UBO beschouwd. Dat kan bijvoorbeeld via aandeelhoudersovereenkomsten, via het recht om de meerderheid van de leden van de raad van bestuur te benoemen, of nog via bepaalde vetorechten, enzovoort.
  3. De derde en laatste categorie ten slotte bestaat uit het hoger leidinggevend personeel. Maar opgelet, bij vennootschappen geldt dat deze leidinggevenden enkel als UBO moeten worden geregistreerd op voorwaarde dat de eerste en tweede categorie geen enkele UBO opleveren.