Overslaan en naar de inhoud gaan

Zware loonindexering zet bouw onder druk

Zware loonindexering zet bouw onder druk

De lonen in de bouw stegen met 3,51% in 2020 en 2021, zo blijkt uit onderzoek van SD Worx. Over de jaren 2021-2022 zal de totale indexering naar verwachting oplopen tot zeker 7%, zo leidt de Confederatie Bouw af uit cijfers van het federaal Planbureau. 'De loonkost weegt als gevolg van die indexering zeer zwaar door bij onze bouwbedrijven en komt bovendien bovenop de ook sterk gestegen materialenprijzen', weet Niko Demeester, CEO van de Confederatie Bouw.

We vinden het niet meer dan terecht om de werknemers uit onze sector goed te verlonen, maar de druk van de loonindexering begint nu wel zeer stevig toe te nemen

De lonen in de bouw liggen 10% hoger dan gemiddeld in de economie, zo geeft SD Worx verder aan. Sowieso zijn de lonen in de sector er de afgelopen twee jaar sterk gestegen door indexatie en dit zal ook in 2022 het geval zijn. De verwachte totale indexverhoging voor 2022 bedraagt in totaal 5,34%, zo berekent het federaal Planbureau. De totale indexering over twee jaar (2021 en 2022) bedraagt naar verwachting minstens 7%, meer dan het dubbele van het percentage dat de CRB vooropgesteld had begin 2021 bij de berekening van de reële loonnorm voor 2021-2022. Beterschap zit er niet meteen aan te komen nu de inflatie (7,59%) zich op het hoogste niveau bevindt sinds bijna 40 jaar en in januari de grootste maand-op-maandbeweging kende sinds dik 70 jaar.

Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw: 'We vinden het niet meer dan terecht om de werknemers uit onze sector goed te verlonen, maar de druk van de loonindexering begint nu wel zeer stevig toe te nemen en wordt steeds meer als problematisch ervaren door onze aannemers. We mogen niet vergeten dat daarnaast ook de prijzen van bouwmaterialen, net als de energieprijzen, nog altijd enorm hoog liggen. Bovendien is de bouwsector altijd al een sector geweest met lage winstmarges; de rendabiliteit en liquiditeit van onze bouwbedrijven kan dergelijke snelle en massale prijsstijgingen dus moeilijk absorberen.'

Sociale correctie

De Confederatie Bouw pleit voor een sociale correctie van de loonindexering door te kiezen voor een indexsprong, maar dan één waarbij er met centen in plaats van procenten wordt gewerkt, zodat de factuur lichter uitvalt voor de bedrijven, maar de personen die er het meest nood aan hebben wel kunnen genieten van een loonindexering.