Overslaan en naar de inhoud gaan

De aangifte van werken (of werfmelding): wie moet de werf melden?

De aangifte van werken of wermelding

Wanneer ben je zelf (ook) verantwoordelijk voor een werfmelding?

De werf is gemeld door een hoofdaannemer. Dan hoef ik toch geen werfmelding meer te doen?

Heb je een contract met de opdrachtgever? Dan ben je óók een hoofdaannemer (nevenaannemer). Je zal jouw werken dan óók moeten aangeven en je onderaannemers moeten toevoegen.

Je kiest dan in de toepassing van de RSZ:

"Ik wil een contract voor werken aangeven" > "De werkplaats is al aangegeven en ik ken het identificatienummer bij de sociale zekerheid"


» Test je kennis over de werfmelding en Checkinatwork met deze tien juist-of-fout-vragen

 

Onder "aannemer" wordt verstaan: eenieder die zich ertoe verbindt om tegen een prijs werken uit te voeren of te laten uitvoeren voor een opdrachtgever; het komt aan deze aannemer toe om de werkmeldingen te doen.

De wet van 8 december 2013 (BS van 20/12/2013) preciseert het volgende:

Wordt met de aannemer gelijkgesteld:

a) iedere aannemer die zijn eigen opdrachtgever is, dat wil zeggen de bedoelde werken (werken in onroerende staat) zelf uitvoert of laat uitvoeren voor eigen rekening om daarna dat onroerend goed geheel of gedeeltelijk te vervreemden;
b) iedere aannemer die de bedoelde werken (werken in onroerende staat) voor eigen rekening uitvoert.

Opgelet! De sanctie voor het niet (tijdig) melden van de werken bedraagt 5% van het bedrag van de werken.

 

Wanneer moet je een werk in onroerende staat niét melden?

Een werk in onroerende staat moet niet gemeld worden wanneer:

  • de aannemer geen beroep doet op onderaannemers
  • ÉN het totale bedrag (exclusief btw) lager is dan 30.000 euro

of

  • de aannemer een beroep doet op slechts één onderaannemer
  • ÉN het totale bedrag (exclusief btw) lager is dan 5.000 euro

 

Asbest

Werken die gevaarlijk zijn door de aanwezigheid van asbest moet je altijd vermelden in de aangifte 30bis.


» Vragen over asbest? Contacteer onze adviseur.

 

Meer informatie over de aangifte van werken vind je (+) op onze bouwdatabank of je contacteert onze adviseurs als lid van Embuild Oost-Vlaanderen.

Stel je vraag aan de sociaaljuridische dienst

Vul uw ondernemingsnummer in met alleen cijfers (dus geen BE of puntjes). Geen ondernemingsnummer? Tik dan "0".