Overslaan en naar de inhoud gaan

Werken bij hoge temperaturen: maatregelen en weerverlet

Werken bij hogere temperaturen: maatregelen en weerverlet

Er komen enkele warme dagen aan. Voor wie in de bouw werkt en buiten aan de slag is, is dat niet altijd even gemakkelijk.

Welke maatregelen moet ik als werkgever nemen bij extreem warm weer?

Vooreerst moet de werkgever beschermingsmiddelen bezorgen aan de werknemers: zonnebril, zonnecrème, hoofddeksel, schaduwruimte enzovoort. Er moet tevens gezorgd worden voor voldoende aangepaste koele dranken.

Constructiv heeft hierover preventiemaatregelen en een checklist opgemaakt:

  • plan intensiever werk in op de koelere momenten van de dag;
  • organiseer voldoende pauzes op plekken met veel schaduw en wind, of in gekoelde geventileerde bokalen;
  • zorg voor fris water in de buurt en laat uw medewerkers genoeg drinken;
  • zorg dat uw medewerkers luchtige kleren dragen in lichte kleuren.

Volgens de cao van 22/12/2005 kan het werk op de bouwplaatsen in de zomer beginnen vanaf 06:00 zodat de werkdag kan worden beëindigd vóór de grote hitte van de namiddag. Deze aangepaste uurroosters (“zomeruurroosters”) moeten wel in het arbeidsreglement opgenomen zijn.

 

Hitteplan

De Confederatie Bouw heeft een hitteplan uitgewerkt met een aantal concrete maatregelen en praktische tips: https://confederatiebouw.be/hitteplan-moet-werken-de-bouw-onder-hoge-temperaturen-toch-draaglijk-houden

Kan ik weerverlet aanvragen?

Onder slecht weer wordt verstaan: de weersomstandigheden waarvan de werkgever in een mededeling aan de RVA aantoont dat ze, gezien de aard van het werk, de uitvoering van het werk onmogelijk maakt. Volgens de RVA kan tijdelijke werkloosheid worden ingevoerd bij weersomstandigheden waardoor werken in menselijke omstandigheden onmogelijk wordt gemaakt of waardoor grondstoffen of bedrijfsmiddelen onbruikbaar worden.

Dat het werk lastiger wordt of in fysisch moeilijkere omstandigheden moet worden uitgevoerd, is geen voldoende reden om tijdelijke werkloosheid in te roepen.

Dit sluit niet uit dat in sommige gevallen van zware fysieke arbeid die onvoldoende kan gecompenseerd worden door de preventieve maatregelen van de werkgever de tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer wel kan aanvaard worden, maar dit zal in concreto en met gezond verstand moeten worden beoordeeld door de directeur van het werkloosheidsbureau.

Tijdelijke werkloosheid kan slechts voor een volledige dag aangevraagd worden. Vergeet niet de mededeling 1ste werkloosheidsdag van de maand te doen.