Overslaan en naar de inhoud gaan

UBO-register: bewijsstukken uploaden vóór 31 augustus

UBO-register: bewijsstukken leveren tegen 30 augustus 2021

Alle vennootschappen moeten voor 31 augustus 2021 documenten toevoegen die aantonen dat de informatie in het UBO-register correct en actueel is.

Zoals reeds eerder gemeld moet elke onderneming, met uitzondering van ondernemingen natuurlijke personen zijn UBO's (Ultimate Beneficial Owners) aangeven. Dit zijn de fysieke personen die de effectieve controle uitoefenen op het beheer van de vennootschap. Eenmanszaken hoeven dit dus niet in te vullen.

Deadline naar 31 augustus

Op 11 oktober 2020 kwam er nog een bijkomende verplichting voor de ondernemingen. Deze moeten namelijk bijkomende documenten toevoegen die aantonen dat de informatie in het UBO-register correct en actueel is, zoals kopies van de statuten, het aandelenregister, een notariële akte en een aandeelhoudersovereenkomst.

Initieel hadden de ondernemingen de tijd tot 30 april 2021 om de documenten op te laden, maar deze deadline is verplaatst naar 31 augustus 2021.

FAQ en gebruikershandleiding

Ter verduidelijking heeft de FOD Financiën haar FAQ en gebruikershandleiding bijgewerkt. Hierin wordt onder andere klaarheid geschept over:

  • welke begunstigden geregistreerd moeten worden in bijzondere situaties
  • voor welke juridische entiteiten er géén meldingsplicht geldt
  • enkele administratieve preciseringen zoals met welk uniek identificatienummer niet-Belgen in het UBO-register moeten worden geregistreerd en welke documenten al dan niet vertaald moeten worden

Tenslotte werd recent ook de wet aangepast (cfr. BS 18 juni 2021) en wordt daarin onder meer uitdrukkelijk bepaald dat de onderworpen entiteiten, met inbegrip van cijferberoepers, notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten, die incoherenties vaststellen tussen de gegevens waarover ze beschikken en het UBO-register deze moeten melden aan de Administratie van de Thesaurie binnen de FOD Financiën. Om een zekere anonimiteit te verzekeren zal de identiteit van de melder niet mogen worden meegedeeld. De raadpleging van het UBO-register is bovendien kosteloos.

Om als informatieplichtige te vermijden dat u vanaf 1 september 2021 de voorziene sancties zou ondergaan, raadpleeg je dus best voormelde FAQ en gebruikershandleiding van de FOD Financiën.

Meer info

 

Vragen hierover en lid van Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen?
Neem dan contact met ons op.